Yelena Kazantseva


full nameYelena Kazantseva
nationalityUkraine (UKR)
local spellingЕлена Казанцева
born June 1982in unknown

NavigationChampionshipsWorld Cup