Zoya Kholshchevnikova


full nameZoya Kholshchevnikova
nationalitySoviet Union (URS)
local spellingЗоя Холщевникова
born December 1920in unknown

NavigationChampionshipsWorld Records